ДП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ"

Метрологія

Метрологічні підрозділи ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» надають послуги з повірки, державної метрологічної атестації, калібрування засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), згідно свідоцтва про уповноваження № ПК009-2014 від 04 липня 2014р., виданого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, за наступними видами вимірювань:

 

- 01 (вимірювання геометричних величин);

- 02 (вимірювання механічних величин);

- 03 (вимірювання параметрів потоку, витрат, рівня, об'єму речовин);

- 04 (вимірювання тиску і вакуумні вимірювання);

- 05 ( вимірювання фізико-хімічного складу і властивостей речовин);

- 06 (вимірювання температурних та теплофізичних величин);

- 07 (вимірювання часу і частоти);

- 08 (вимірювання електричних і магнітних величин);

- 09 (радіотехнічні і радіоелектронні вимірювання);

- 11 ( вимірювання оптико-фізичних величин);

- 12 (вимірювання характеристик іонізуючих випромінювань і ядерних констант).

 

Окрім того, фахівці метрологічних підрозділів проводять наступні роботи:

 

-державні приймальні випробування ЗВТ, що серійно виготовляються в Україні та ввозяться на територію України партіями, відповідно до галузі уповноваження (свідоцтво № ДП009-2014 від 04 липня 2014р.)

-державні контрольні випробування ЗВТ, які виготовляються в закріпленому за ДП „Івано-Франківськстандартметрологія" регіоні, відповідно до галузі уповноваження(свідоцтво № ДК009-2014 від 04 липня 2014р.)

-атестацію методик виконання вимірювань, що використовуються у сфері державного метрологічного нагляду, відповідно до галузі уповноваження (свідоцтво № АМ 396-3-2014 від 04 липня 2014р.)

-вимірювання у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду, відповідно до галузі атестації (свідоцтво № В 004-2014 від 04 липня 2014р.)

-атестацію випробувального обладнання;

-атестацію та участь в атестації вимірювальних лабораторій згідно Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі, затверджених Наказом Держспоживстандарту України від 29 березня 2005р. №71 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2005р. за №392/10672;

-обстеження стану метрологічного забезпечення за зверненнями суб’єктів господарювання;

-погодження положень про метрологічні служби підприємств, організацій;

-надання висновків для митного оформлення засобів вимірювальної техніки, що ввозяться на територію України;

-проведення експертизи та надання висновків щодо приналежності технічних засобів до засобів вимірювальної техніки;

-надання роз'яснень щодо приналежності засобів вимірювальної техніки до таких, що застосовуються у побутовій сфері та не підлягають державним приймальним і контрольним випробуванням;

-надання консультативних послуг в галузі метрології.