Шостий принцип системи НАССР передбачає установлення процедур перевірки, які дають змогу впевнитися, що система функціонує правильно.

Перевірки системи НАССР включають наступні види діяльності:

- валідація плану НАССР;

- верифікація плану НАССР та системи НАССР;

- внутрішній аудит системи НАССР;

- випадкове відбирання та аналізування проб. 

На підприємстві розроблянням та впровадження процедур перевірки займається група НАССР.

Валідація плану НАССР – отримання підтвердження того, що план контролю небезпечних чинників базується на надійних наукових обгрунтуваннях, забезпечує контроль за небезпечними чинниками, пов'язаними з харчовим продуктом та технологічним процесом.

Метою валідації є:

- демонстрація, що всі рішення, прийняті під час дослідження плану контролю небезпечних чинників (НАССР), мають під собою наукове та технічне обгрунтування і базуються на належних практиках гігієни ат виробництва;

- переконання, що план контролю небезпечних чинників є правильно продуманим та ефективним;

- оцінка того, що розроблений план контролю небезпечних може бути впроваджений повністю;

- надання клієнтам (іншим операторам ринку) чи органам державного контролю (нагляду) доказів того, що прийняті рішення є правильними, а заходи контролю-ефективними.

Валідацію плану НАССР перший раз проводять після його розробки перед впровадженням на практиці. Група НАССР повинна встановити:

1.Чи план НАССР охоплює всі технологічні процеси та харчові продукти.

2.Чи аналіз небезпечних чинників проведено за правильною методологією та чи всі небезпечні чинники є характерними для технологічних процесів і харчових продуктів.

3.Чи правильно встановлені критичні межі КТК та чи є для цього належне обгрунтування.

4.Чи дозволяють процедури моніторингу проводити технологічний процес в межах контрольних параметрів.

5.Чи розроблені процедури коригувальних дій та перевірки є достатніми для ефективного функціонування плану НАССР.

Результатом валідації можуть бути зміни в процедурах та протоколах плану НАССР.

Наступну валідацію плану НАССР проводять у випадках змін у виробничому, технологічному процесах; встановлення нового обладнання; при виробництві нового продукту; зміні постачальників; важливих змінах у способі споживання (використання) або реалізації харчового продукту; продовження терміну зберігання харчового продукту; отримання нової інформації щодо небезпечних чинників тощо.

Верифікацію плану НАССР проводять після його запровадження не рідше одного разу на рік. Частота верифікації повинна бути такою, щоб підтвердити ефективну роботу системи НАССР, і залежить від особливостей технологічного процесу, виду харчового продукту, кваліфікації працівників, результатів попередніх перевірок, кількості виявлених невідповідностей, природи небезпечних чинників тощо.

Верифікація - підтвердження наданням об'єктивних доказів, що встановлені вимоги виконано.

Мета верифікації плану НАССР – отримання доказів того, що план контролю небезпечних чинників виконується постійно.

Для проведення верифікації група НАССР використовує інформацію про скарги, пов'язані з безпечністю харчових продуктів (за наявності); результати лабораторних досліджень харчових продуктів; результати моніторингу КТК, калібрування обладнання. Також проводить перевірку ведення записів, аналізує відхилення в діяльності, перевіряє роботу персоналу.

Якщо за результатами верифікації виявлені невідповідності, то розробляють та впроваджують коригувальні заходи для усунення їх причин. Верифікацію   проводить особа, яка не є відповідальною за проведення моніторингу та впровадження коригувальних дій на тій ділянці роботи, яка перевіряється.

Якщо верифікацію не можна провести внутрішніми силами підприємства, то для цього залучаються зовнішні експерти.

Керівництво підприємства повинно аналізувати результати валідації та верифікації для оцінювання ефективності роботи системи НАССР.